GEKIDO NO SHOWASHI: OKINAWA KESSEN (La batalla de Okinawa/ La Guerra de Okinawa)

Caratula de GEKIDO NO SHOWASHI: OKINAWA KESSEN (La batalla de Okinawa/ La Guerra de Okinawa)

Título original: GEKIDO NO SHOWASHI: OKINAWA KESSEN

Año (IMDb): 1971

Traducción: -

Ajuste: -

No se ha registrado ningún dato todavía.

No se ha registrado ningún dato todavía.