New World (New World)

Caratula de New World (New World)

Título original: New World

Título traducido: New World

Año: 2021

Traducción:  Laia Fàbregas Fideu, Laura Morán Iglesias,  Marina Casana,  Pedro Hurtado Ruiz,  Sonia Alonso Santos

Revisión:  Laia Fàbregas Fideu, Laura Morán Iglesias

Desarrolladora: Amazon Game Studios

Plataformas:  PC